අක්කරෙයි පත්තුව කර්මාන්තශාලාවක ඇති වූ ගින්න.

Wednesday, 13 October 2021 - 11:18

අක්කරෙයි පත්තුව පාලමුන ප්‍රදේශයේ පිහිටි පැරණි ටයර් උපයෝගී කර ගනිමින් තෙල් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරනු ලබන කර්මාන්තශාලාවකයි ඊයේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා  මෙම ගින්නෙන් කිසිවෙකුටවත් හානියක් සිදුව නොමැති අතර, අක්කරෙයි පත්තුව මහනගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකයේ නිලධාරීන් එක්ව ගින්න මැඩපවත්වා තිබෙනවා.

15


අද කාලගුණය.
Friday, 26 November 2021 - 10:47

නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පැව...Read More

ටින්කරින් ලසන්තට වෙඩි..
Friday, 26 November 2021 - 10:33

සන්ෂයින් සුද්දා’ ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරු හෙව...Read More

කොරෝනා යළි හිස ඔසවයි ... ඔක්සිජන් මත යැපෙන රෝග...
Friday, 26 November 2021 - 10:27

ඔක්සිජන් මත යැපෙන කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ ක්‍ර...Read More