භූ විද්‍යා හා පතල් කැනීමේ කාර්යාංශය වාර්තාගත අදායමක් ලබයි

Wednesday, 13 October 2021 - 11:12

පසු ගිය වසරවල් වලට සාපේක්ෂව 74% ක වර්ධනයක් ලෙස මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසය අවසන් වන විට භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 2028ක අදායමක් උපයා තිබෙනවා. වැලි, කළුගල් , පස් හා බොරළු කැනීම් සහ ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ලබා දීම සහ වෙනත් භූ සමීක්ෂණ සේවාවන් මගින් මෙම අදායම් උපාය ඇති බව සඳහන් වේ.

25


අද කාලගුණය.
Friday, 26 November 2021 - 10:47

නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පැව...Read More

ටින්කරින් ලසන්තට වෙඩි..
Friday, 26 November 2021 - 10:33

සන්ෂයින් සුද්දා’ ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරු හෙව...Read More

කොරෝනා යළි හිස ඔසවයි ... ඔක්සිජන් මත යැපෙන රෝග...
Friday, 26 November 2021 - 10:27

ඔක්සිජන් මත යැපෙන කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ ක්‍ර...Read More