තේ, පොල්, රබර් සඳහා කාබනික පොහොර ආනයනයට අවසර

Friday, 17 September 2021 - 10:50

තේ,පොල්,රබර් ඇතුළු අනෙකුත් භෝග සඳහා ද කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීමට රජයේ පොහොර සමාගම් දෙකකට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. මෙතෙක් වී වගාව සඳහා පමණක් කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීමටයි රජය අවසර ලබා දී තිබුනේ. කෙසේ වෙතත් පවතින අවශ්‍යතා මත අනෙකුත් භෝග සඳහා ද කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීමට පොහොර සමාගම් දෙකකට අවසර ලබා දුන් බව කෘෂිකාර්මික අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ප්‍රකාශ කලාය. 
19


අද කාලගුණය.
Friday, 26 November 2021 - 10:47

නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පැව...Read More

ටින්කරින් ලසන්තට වෙඩි..
Friday, 26 November 2021 - 10:33

සන්ෂයින් සුද්දා’ ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරු හෙව...Read More

කොරෝනා යළි හිස ඔසවයි ... ඔක්සිජන් මත යැපෙන රෝග...
Friday, 26 November 2021 - 10:27

ඔක්සිජන් මත යැපෙන කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ ක්‍ර...Read More