සෞදි අරාබියේ ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන සඳහා වෙන්වූ ප්‍රවර්ධන සතියක් ආරම්භ වේ

Tuesday, 14 September 2021 - 10:20

2021 සැප්තැම්බර් 08-14 දිනවල පැවැත්වෙන ‘Sri Lanka Week@Lulu’ (ලුලු හි ශ්‍රී ලංකා සතිය) වැඩසටහන තුළින් විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ආනයනය කරන ලද විවිධ ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන 140 ක එකතුවක් ආකර්‍ශණීය විශේෂ ප්‍රවර්ධන මිල ගණන් යටතේ භුක්ති විඳීමේ සුවිශේෂී අත්දැකීමක් සෞදි අරාබියේ සෞදි ජාතිකයන්ට හා විදේශිකයන්ට සැලසේ. රියාද් ඇවනියුහි පිහිටි Lulu Hypermarkets හිදී සැප්තැම්බර් 08 වෙනිදා පැවති මෙම උත්සවයේ සමාරම්භය සඳහා රියාද් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ සහ ලුලු හයිමාර්කර්ට්ස් හි නිලධාරීහු එක්ව සිටියහ. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරීන් සහ ප්‍රජා සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මීට සමාන්තර සිදුවීම් දම්මාම් සහ ජෙඩා නගරවල ද පැවැත්විණි.


23


මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැහැ – මහ බැංකුව.
Thursday, 25 November 2021 - 10:48

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2021 නො...Read More

උද්ධමනය ඉහළට.
Tuesday, 23 November 2021 - 11:11

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (ජා.පා.මි.ද., 2013=100...Read More

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේද...
Monday, 22 November 2021 - 11:20

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ක්‍රියාත්මක සියලු ක...Read More