ගෑස් සිලින්ඩර්වල බර කිරයි | වෙළඳසැල් කිහිපයකට නඩු

Wednesday, 02 June 2021 - 21:56

වෙළෙඳපොලේ විකිණීමට තබා ඇති ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරවල සඳහන් කර ඇති බරට සරිලන ලෙස ගෑස් නොමැති බවට ලැබුණු පැමිණිලි අනුව පාරිභෝගික අධිකාරිය සහ කිරුම් මිනුම් දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව කොළඹ ගෑස් අලෙවිහල් පරීක්ෂාවකට ලක් කර සිටියා. කිරුලපන, වැල්ලවත්ත, සහ නාරාහේන්පිට ආදී ප්‍රදේශවල ගෑස් වෙළඳසැල් පරීක්ෂාවට ලක්කළ අතර ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ක් දක්වා ඇති සිලින්ඩරවල ග්‍රෑම් 150 ක පමණ අඩුවක් දක්නට ලැබී තිබෙනවා. ඒ අනුව එම වෙළෙඳසැල්වලට එරෙහිව නඩු පැවරීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය කටයුතු කරනු  ලැබුවා. මීට අමතරව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ක් තිබූ ගෑස් සිලින්ඩරය “ප්‍රිමියම්” ලෙස හඳුන්වා ලීටර් 18ක් සඳහන් කොට තිබෙන ගෑස් ටැංකිවල බර කිරීම් ද සිදු කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව ලීටර් 18ක් අඩංගුව තිබෙන ගෑස් සිලින්ඩරයක බර වූයේ කිලෝ ග්‍රෑම් 9.7කි. කිලෝ ග්‍රෑම් තුනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බර අඩුකර ඇති මෙම ගෑස් ටැංකියක මිල අඩුකර ඇත්තේ රුපියල් සීයක් පමණි.


105


Made In Sri Lanka - Vega ත්‍රීරෝද රථය පරීක්ෂණ ධාවනයක.
Saturday, 25 September 2021 - 11:46

ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන පළමු විදුලි ...Read More

හම්බන්තොට බස් එකලස් කිරීමේ කර්මාන්තශාලාවක්.
Friday, 24 September 2021 - 11:32

ශ්‍රී ලංකාවේ බස්රථ එකලස් කිරීමේ කම්හලක් ස්ථ...Read More

කාලගුණ වෙනසට මුහුණ දීමට ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් ...
Thursday, 23 September 2021 - 11:20

ඩොලර් මිලියන 92 ක මූල්‍යාධාර ලබා දීමට ලෝක බැංක...Read More