ඉන්දියාවේ දෛනික ආසාදිතයින් ලක්ෂ 4ට ආසන්න වෙයි

Thursday, 06 May 2021 - 09:32

ඉන්දියාවෙන් ගතවූ පැය 24 තුළ ද කොවිඩ් -19 නව ආසාදිතයින් ලක්ෂ 04කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හඳුනාගෙන තිබේ.
මරණ සංඛ්‍යාව ද 4,000 කට ආසන්නව ගතවූ පැය 24 තුළ වාර්තා වී ඇති බව විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දෙයි.
ඒ අනුව ඉන්දියාවෙන් පසුගිය පැය 24 තුළ ආසාදිතයින් 382,691 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 3,786කි. පසුගිය අප්‍රේල් මස 21 වනදා සිට ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 03 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බව විදෙස් වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. ඒ අනුව මේ වනවිට ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන දෙකෝටි 65 ලක්ෂ 8234ක් වන අතර සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 226,169කි


54


එංගලන්තයේ නිරෝධායන නීති ඉවත් කර දමයි.
Tuesday, 20 July 2021 - 13:28

එංගලන්තයේ කොවිඩ් පාලන සීමා ඉවත්කිරීමේ අවසන...Read More

බ්‍රසීල ජනපතිට ඉදිරියේ දී ශල්‍යකර්මයක්.
Friday, 16 July 2021 - 11:02

බ්‍රසීල ජනාධිපති ජෙයර් බොල්සොනාරෝ රෝගී තත්...Read More

ඊබ්‍රාහිම් රයිසි ඉරානයේ 8වන ජනාධිපතිවරයා ලෙ...
Tuesday, 22 June 2021 - 09:57

ඉරානයේ 8වන ජනාධිපතිවරයා ලෙස ඊබ්‍රාහීම් රියි...Read More