ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඩොලරයට සාපේක්ෂ රුපියලේ අගය 201.77ක් දක්වා පහත වැටීමක්

Wednesday, 31 March 2021 - 12:00

ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඊයේ  එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව තවදුරටත් පහත වැටී තිබෙනවා. ඒ අනුව එක් එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 201.77 ක් වනවා. ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල 201.77 ක් වී තිබෙන්නේ දේශීය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවටය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විනිමය අනුපාත වගුවේ මේ බව සඳහන් වේ.

58


ගෑස් සිලින්ඩර්වල බර කිරයි | වෙළඳසැල් කිහිපයක...
Wednesday, 02 June 2021 - 21:56

වෙළෙඳපොලේ විකිණීමට තබා ඇති ගෘහස්ථ ගෑස් සිලි...Read More

රජයෙන් ක්‍රියාත්මක වන නිවාස ව්‍යාපෘතිවල ප්...
Wednesday, 12 May 2021 - 23:31

අඩු අදායම්ලාභින් සහ මධ්‍යම පාන්තිකයින් වැඩ...Read More

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර ආහාර අංශයේ ද්විපාර්...
Monday, 03 May 2021 - 10:39

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමාන රාජ්‍යය අතර ආහාර අංශයේ ද...Read More