ජපාන ස්වයං ආරක්‍ෂක සාගරික බලකායට අයත් නෞකාවක් හම්බන්තොට වරායට සේන්දු වෙයි

Saturday, 27 February 2021 - 09:50

ජපාන ස්වයං ආරක්‍ෂක සාගරික බලකායට අයත් සෙටොගිරි නෞකාව හම්බන්තොට වරායට සේන්දු වී තිබෙනවා. මෙලෙස හම්බන්තොට වරායට සේන්දු වූ සෙටොගිරි නෞකාව ඩිස්ට්‍රෝයර් වර්ගීකරණයට අයත් නෞකාවක් වන අතර දිගින් මීටර 137 ක් සහ නෞකාවේ නැව් මුළුව 220 ක කින් සමත්විත වනවා.

60


ගම්පහින් අවුරුදු උත්සව කොවිඩ් පොකුරක්..
Thursday, 22 April 2021 - 10:57

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඊයේ  (21) දින කොවිඩ් ආස...Read More

අධ්‍යාපනයේ නව නැම්මක් සඳහා වූ වෙනස්කම් කඩින...
Thursday, 22 April 2021 - 10:54

අධ්‍යාපනයේ නව නැම්මක් සඳහා අවශ්‍ය වෙනස්කම් ...Read More

දවසේ කාලගුණ.
Thursday, 22 April 2021 - 10:52

සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව, බස්නාහිර, උතුරු මැද, වයඹ ස...Read More